انجمن: موبایل کلید

اين انجمن شامل بخش هايي است كه به سیستم عامل موبایل ها مربوط مي باشند

بخشها موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

 1. گفتگو در مورد سیستم عامل اندروید و مباحث مرتبط با آن

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 158
  • نوشته ها: 186
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 13
   • نوشته ها: 13
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 4
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 9
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 67
   • نوشته ها: 79
  5. تبادل نظر و گفتگو درباره نرم افزارهای این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 63
   • نوشته ها: 72
 2. گفتگو در مورد سیستم عامل اپل iOS و مباحث مرتبط با آن

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 65
  • نوشته ها: 69
  1. تبادل نظر و گفتگو درباره نرم افزارهای این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 11
  2. تبادل نظر و گفتگو درباره بازی های این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 2
  3. تبادل نظر و گفتگو درباره تم / اسکین های این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 5
  4. سوالات درباره این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 43
   • نوشته ها: 46
 3. گفتگو در مورد سیستم عامل سیمبیان و مباحث مرتبط با آن

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 12
  • نوشته ها: 21
  1. تبادل نظر و گفتگو درباره نرم افزارهای این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 6
  2. تبادل نظر و گفتگو درباره بازی های این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. تبادل نظر و گفتگو درباره تم / اسکین های این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. سوالات درباره این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 8
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 7
 4. گفتگو در مورد سیستم عامل Windows Phone 7 و مباحث مرتبط با آن

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 8
  • نوشته ها: 12
  1. تبادل نظر و گفتگو درباره نرم افزارهای این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 8
  2. تبادل نظر و گفتگو درباره بازی های این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. تبادل نظر و گفتگو درباره تم / اسکین های این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. سوالات درباره این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 3
 5. گفتگو در مورد سیستم عامل جاوا و مباحث مرتبط با آن

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 10
  • نوشته ها: 13
  1. تبادل نظر و گفتگو درباره نرم افزارهای این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 6
  2. تبادل نظر و گفتگو درباره بازی های این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. تبادل نظر و گفتگو درباره تم / اسکین های این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. سوالات درباره این سیستم عامل

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 5
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 6. گفتگو در مورد سیستم عامل بادا و مباحث مرتبط با آن

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 44
  • نوشته ها: 100
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 35
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 19
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 18
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 27
   • نوشته ها: 27