سلام
من چند روز پیش رفتن به دو تا از کتاب‌فروشی‌هایی که کتاب‌های کلیدمو از اونجا می‌خریدم، ولی اونجا هیچ کتاب کلیدی نبود یا اگرم بود توی دید نبود. همینطور به یکی از کیوسک‌هایی که بیشتر کتاب‌های کلیدمو از اونجا خریدم رفتم، اونجا هم کلید نبود. چرا اینطوری شده؟
حیفه که کتاب‌هایی به این خوبی کمیاب باشن. تبلیغات هم زیاد نیست که مردم بیان اینترنتی خرید کنند. لطفاً کاری کنید.