لزوم کنترل قند خون مادر در دوران بارداری محققان دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا در این مطالعه سطح قند خون بیش از ۱۹ هزار زن باردار را در سه ماهه اول بارداری اندازه گرفتند.این مطالعه نشان داد که به ازای هر ۱۰ میلی گرم در دسی لیتر (mg/dL) افزایش قند خون، خطر زایمان یک کودک مبتلا به نارسایی مادرزادی قلبی حدود ۸ درصد افزایش می یابد.گرچه وجود یک رابطه علت و معلولی در این زمینه هنوز ثابت نشده است، اما محققان اظهار داشتند که این اولین مطالعه ای است که میان سطح قند خون مادر در اوایل بارداری و خطر ابتلای نوزاد به نارسایی قلبی ارتباط برقرار کرده است.
لزوم کنترل قند خون مادر در دوران بارداری
این مطالعه جدید بر لزوم کنترل و درمان سطح قند خون یک زن باردار پیش از بارداری تاکید می کند.به گفته محققان، مدیریت زودهنگام و فعال قند خون می تواند به کاهش چشمگیر بیماری های مادرزادی قلبی منجر شود و جان نوزادان بیشماری را نجات دهد.لزوم کنترل قند خون مادر در دوران بارداری